3D měření

Naše měřící středisko je vybaveno konvenčními měřícími pomůckami – posuvná měřítka, mikrometry, dutinoměry, výškoměry, hloubkoměry, úhloměry, koncovými měrkami, porovnávacími kalibry apod. Dále třemi měřícími souřadnicovými zařízeními:

CNC měřící stroj Metris – LK Integra

měřící rozsah x=700mm/y=100­0mm/z=600mm vybaven SW Tango 3D

3D měřící stroj Mora

měřícím rozsahem x=3.500mm/y=1­.400mm/z=1.800mm vybaven SW Metrologic XG4 nebo Tango 3D


Mobilní zařízení

Laser Tracker Faro

vybaven SW Metrologic XG4.rozsah měření je až 110m s přesností 0,049 na 10m

Faro Arm P1002

vybaven SW Metrologic XG4 s přesností 0,061mm


Nedílnou součástí měření je vypracování měřícího protokolu v textovém i grafickém provedení. Veškeré firemní pomůcky a zařízení podléhají řízenému režimu a jsou pravidelně kontrolována a kalibrována ve lhůtách stanovených firemním metrologickým řá­dem.