• Metal Produkt Servis Praha


 • Konstrukční činnost

  3D modelování, manipulační technika, automatizace, robotizace
 • Výroba a montáž

  CNC řezání plazmou a plamenem, řezání vodním paprskem
  soustruhy do průměru 500 mm a délky 5000 mm
  nástrojařské frézky, brusky, vrtačky

Metal Produkt Servis Praha, s.r.o.

Firma byla založena v červenci roku 2002 za účelem realizace projektů v oblasti strojírenské výroby se specializací na upínací, svařovací a manipulační techniku

Disponuje profesionálním personálem, vlastními výrobními prostory a technickým vybavením na vysoké úrovni.

Všestrannost a flexibilita doprovázená adekvátními řídícími procesy umožňuje řízení zakázek v krátkých průběžných lhůtách se zárukou kvality.

Svou pozici na trhu firma dosáhla díky spolehlivému plnění zákaznických požadavků.

Prezentace

Certifikát ISO 9001

Politika kvality

Obchodní podmínky pro dodání díla

Obchodní podmínky pro dodání zboží

Zásady ochrany osobních údajů

Projekční činnost

Prvním krokem realizace každého investičního záměru je projekční fáze. V tomto kroku je výrobní proces rozdělen do jednotlivých operací, tyto operace jsou vyváženy z hlediska cyklového času, probíhá návrh základního uspořádání výrobního celku – tzv. layoutu (stroje, pracoviště nebo výrobní linky), návrh mezioperační manipulace, zapracování základních požadavků na ergonomii a bezpečnost výrobního zařízení.

Z tohoto projektu pak vychází detailní řešení konstrukčních celků zařízení. Nicméně v rámci optimalizace budoucího výrobního procesu vzniká často v průběhu konstrukční fáze potřeba layout revidovat a pozměnit. Projekční fáze tak vlastně pokračuje v průběhu celého vývoje zařízení.

Naše nabídka v oblasti projekční činnosti:

Vypracování prvotního projektu

Naši projektanti s vámi vypracují prvotní projekt zařízení. Na základě výrobních procesů, které mají na budoucím zařízení probíhat, navrhnou rozdělení do jednotlivých operací, navrhnou předběžný layout zařízení a ve spolupráci s vaším technologem proces optimalizují z hlediska cyklového času a navrhnou mezioperační manipulaci s přihlédnutím k ergonomii a bezpečnosti zařízení.

Správa projektové dokumentace v průběhu realizace

V případě potřeby zajistí naši projektanti správu projektové dokumentace v průběhu vývoje a realizace stavby zařízení. Jedná se především o změny layoutu nebo rozložení výrobního postupu do operací, ale i o dohled nad činností naší konstrukční kanceláře či konstrukční činností třetích stran, které se na vašem projektu podílí.

Analýzy

Naše projekční kancelář je vybavena programem Delmia, který usnadňuje návrhy robotizovaných pracovišť a umožňuje analýzy robotizovaných procesů. Mezi nejčastější úlohy pro řešení v Delmia patří návrh vhodného robota pro danou aplikaci, ověření dosažitelnosti všech robotem obsluhovaných míst, optimalizace rozmístění jednotlivých celků pracoviště nebo ověření bezkolizních pohybů robota během výrobního procesu.

Technické řešení „na klíč“ nebo kompletní zhotovení zařízení

Pokud si u nás objednáte vývoj „na klíč“ nebo kompletní zhotovení zařízení, projekční činnost v potřebném rozsahu je samozřejmě zahrnuta do této služby. Přitom první kroky provádíme již v rámci přípravy cenové nabídky, abychom vám mohli nabídnout smysluplné a cenově dostupné řešení.

Konstrukční činnost

Naše konstrukční kancelář pro vás vyhotoví kompletní výrobní dokumentaci strojů nebo jeho součástí. Za tímto účelem disponuje CAD programem Catia V5, který díky parametrickému 3D modelování umožňuje efektivní a rychlý vývoj konstrukčních celků a základní analýzy jejich funkčnosti.

Naši konstruktéři mají zkušenosti zejména v oblasti konstrukce svařovacích a obráběcích přípravků, manipulační techniky, automatizačních celků a robotizovaných pracovišť. Dále jsou schopni navrhnout pneumatická a hydraulická zapojení strojů a ve spolupráci s elektrikáři a programátory navrhnout systém řízení stroje či zařízení.

Svařovací a obráběcí přípravky

V této oblasti naše konstrukční oddělení zajistí kompletní vývoj přípravku od návrhu upínacího konceptu, který samozřejmě zohledňuje použitou technologii výroby i požadavky na přesnost výrobku, přes 3D návrh a analýzu funkčnosti a bezkolizní přístupnosti výrobku nástrojem (např. v případě robotického svařování za použití programu Delmia), návrh pneumatického nebo hydraulického zapojení a optimalizaci konstrukce z hlediska pracovního postupu i výrobních nákladů až po výkresovou dokumentaci. Při návrhu upínacího konceptu vycházíme buď z konkrétních požadavků zákazníka, nebo z doporučení projektanta.

Manipulační technika

V oblasti manipulační techniky zajistíme konstrukci jednoduchých dopravníků, robotových chapadel, automatických manipulátorů (pneumatických, hydraulických i se servopohonem), nebo jednoduchých manipulátorů ovládaných ručně. Ve spolupráci s naším partnerem zajistíme i konstrukci a dodávku rozsáhlých systémů podvěsné dopravy.

Automatizace

Naše konstrukční kancelář pro vás navrhne a zkonstruuje různé automatizační a automatické celky. Jedná se například o otočné stoly a polohovadla, zásobníky, podavače, manipulátory, montážní stroje a linky.

Robotizace

V oblasti robotizace nabízíme dodávku robotizovaných pracovišť od prvotního návrhu vypracovaného projektantem až po montáž u zákazníka a oživení zařízení. V rámci konstrukce vypracujeme dokumentaci ke všem dílčím zařízením pracoviště. Samozřejmostí je analýza funkčnosti jednotlivých celků a analýza pohybů robota pomocí programu Delmia.

Dále nabízíme:

 • Delmia analýzu robotizovaných pracovišť či přípravků konstruovaných mimo naši kancelář. V rámci této služby vyhotovíme dokumentaci, která buď potvrdí funkčnost pracoviště (přípravku), nebo z ní vyplynou změny potřebné pro správné fungování zařízení.
 • návody na obsluhu a údržbu zařízení

Výroba a montáž

Naše firma má k dispozici výrobní prostředky na vysoké úrovni. Polotovary jsou během výrobního procesu kontrolovány, stejně tak hotové produkty na výstupu.

V případě zájmu lze předat kontrolní protokoly. Stejně tak lze předložit atesty od použitých materiálů či jiné certifikáty.

Z výrobních možností vybíráme:

 • CNC řezání plazmou a plamenem
 • řezání vodním paprskem
 • CNC obrábění
 • horizontální vyvrtávačky s číselnou indikací (X/Y/Z – 3500/1800/1200)
 • soustruhy do průměru 500 mm a délky 5000 mm
 • nástrojařské frézky, brusky, vrtačky

Samozřejmostí je provádění svářečských prací, tepelných a povrchových úprav.

Odbornou montáž námi vyráběných zařízení rádi provedeme jak ve vlastní montážní hale, u tuzemského zákazníka nebo mimo území ČR.

Instalace

Za účelem zajištění pohybů mechanických částí stroje jsme schopni provést instalaci pneumatických a/nebo hydraulických obvodů.

Vlastní instalace probíhá na základě zákazníkem předané či námi vypracované dokumentace.

Stejně tak je zajišťována i instalace elektrických obvodů pro pohony, řízení, snímání poloh a přítomnosti dílů a vyhodnocení procesů stroje.

3D měření

Naše měřící středisko je vybaveno konvenčními měřícími pomůckami – posuvná měřítka, mikrometry, dutinoměry, výškoměry, hloubkoměry, úhloměry, koncovými měrkami, porovnávacími kalibry apod. Dále třemi měřícími souřadnicovými zařízeními:

CNC měřící stroj Metris – LK Integra: měřící rozsah x=700mm/y=100­0mm/z=600mm vybaven SW Tango 3D

3D měřící stroj Mora: měřícím rozsahem x=3.500mm/y=1­.400mm/z=1.800mm vybaven SW Metrologic XG4 nebo Tango 3D

Mobilní zařízení:
Laser Tracker Faro: vybaven SW Metrologic XG4.rozsah měření je až 110m s přesností 0,049 na 10m
Faro Arm P1002: vybaven SW Metrologic XG4 s přesností 0,061mm

Nedílnou součástí měření je vypracování měřícího protokolu v textovém i grafickém provedení. Veškeré firemní pomůcky a zařízení podléhají řízenému režimu a jsou pravidelně kontrolována a kalibrována ve lhůtách stanovených firemním metrologickým řá­dem.

Nejlepší referencí jsou naši zákazníci

A to není jistě náhodou, že počet našich zákazníků se každým rokem zvyšuje.

Díky našemu potenciálu a možnostech ve všech možných oblastech výroby a nabídky produktů se vždy snažíme a i nacházíme ta správná řešení ke spokojenosti našich zákazníků.

Mezi naše významné zákazníky patří např.firmy:

 • Thyssen Krupp System Engineering
 • Benteler
 • Brose
 • MBB
 • KUKA
 • VW
 • Lewa
 • ABB
 • Škoda Auto a. s.
 • Aumann
 • FFT
 • TMS
 • EBZ
 • TCPA
 • Evobus

Kontakty

Sídlo firmy

Metal Produkt Servis Praha, s.r.o.
Davídkova ul. 692/30
180 00 Praha 8
Česká republika

IČ: 26708159
DIČ: CZ26708159

Výrobní závod

Metal Produkt Servis Praha, s.r.o.
Boženy Němcové 255
538 51 Chrast u Chrudimě
Česká republika

tel. +420 469 669 324
fax +420 469 669 323
e-mail: info@mpservis.cz

Vedení

Jednatel a obchodní ředitel

Martin Jeníček
tel. +420 724 007 299
e-mail: jenicek@mpservis.cz

Jednatel a výrobní ředitel

Josef Novotný
tel. +420 602 258 173
e-mail: novotny@mpservis.cz

Ekonomický ředitel

Ing. Pavel Javůrek
tel. +420 602 343 088
e-mail: javurek@mpservis.cz

Obchodní zástupce pro Německo

Kai Schnittger
tel. +420 724 362 810
e-mail: kai.schnittger@mpservis.cz

© Metal Product Servis Praha, s.r.o.