Projektování

Prvním krokem realizace každého investičního záměru je projekční fáze. V tomto kroku je výrobní proces rozdělen do jednotlivých operací, tyto operace jsou vyváženy z hlediska cyklového času, probíhá návrh základního uspořádání výrobního celku – tzv. layoutu (stroje, pracoviště nebo výrobní linky), návrh mezioperační manipulace, zapracování základních požadavků na ergonomii a bezpečnost výrobního zařízení.

Z tohoto projektu pak vychází detailní řešení konstrukčních celků zařízení. Nicméně v rámci optimalizace budoucího výrobního procesu vzniká často v průběhu konstrukční fáze potřeba layout revidovat a pozměnit. Projekční fáze tak vlastně pokračuje v průběhu celého vývoje zařízení.

Naše nabídka v oblasti projekční činnosti

Vypracování prvotního projektu

Naši projektanti s vámi vypracují prvotní projekt zařízení. Na základě výrobních procesů, které mají na budoucím zařízení probíhat, navrhnou rozdělení do jednotlivých operací, navrhnou předběžný layout zařízení a ve spolupráci s vaším technologem proces optimalizují z hlediska cyklového času a navrhnou mezioperační manipulaci s přihlédnutím k ergonomii a bezpečnosti zařízení.

Vypracování prvotního projektu

Naši projektanti s vámi vypracují prvotní projekt zařízení. Na základě výrobních procesů, které mají na budoucím zařízení probíhat, navrhnou rozdělení do jednotlivých operací, navrhnou předběžný layout zařízení a ve spolupráci s vaším technologem proces optimalizují z hlediska cyklového času a navrhnou mezioperační manipulaci s přihlédnutím k ergonomii a bezpečnosti zařízení.

Správa projektové dokumentace v průběhu realizace

V případě potřeby zajistí naši projektanti správu projektové dokumentace v průběhu vývoje a realizace stavby zařízení. Jedná se především o změny layoutu nebo rozložení výrobního postupu do operací, ale i o dohled nad činností naší konstrukční kanceláře či konstrukční činností třetích stran, které se na vašem projektu podílí.

Analýzy

Naše projekční kancelář je vybavena programem Delmia, který usnadňuje návrhy robotizovaných pracovišť a umožňuje analýzy robotizovaných procesů. Mezi nejčastější úlohy pro řešení v Delmia patří návrh vhodného robota pro danou aplikaci, ověření dosažitelnosti všech robotem obsluhovaných míst, optimalizace rozmístění jednotlivých celků pracoviště nebo ověření bezkolizních pohybů robota během výrobního procesu.

Technické řešení „na klíč“ nebo kompletní zhotovení zařízení

Pokud si u nás objednáte vývoj „na klíč“ nebo kompletní zhotovení zařízení, projekční činnost v potřebném rozsahu je samozřejmě zahrnuta do této služby. Přitom první kroky provádíme již v rámci přípravy cenové nabídky, abychom vám mohli nabídnout smysluplné a cenově dostupné řešení.