Kontrukce

Naše konstrukční kancelář pro vás vyhotoví kompletní výrobní dokumentaci strojů nebo jeho součástí. Za tímto účelem disponuje CAD programem Catia V5, který díky parametrickému 3D modelování umožňuje efektivní a rychlý vývoj konstrukčních celků a základní analýzy jejich funkčnosti.

Naši konstruktéři mají zkušenosti zejména v oblasti konstrukce svařovacích a obráběcích přípravků, manipulační techniky, automatizačních celků a robotizovaných pracovišť. Dále jsou schopni navrhnout pneumatická a hydraulická zapojení strojů a ve spolupráci s elektrikáři a programátory navrhnout systém řízení stroje či zařízení.

Svařovací a obráběcí přípravky

Naše konstrukční kancelář pro vás vyhotoví kompletní výrobní dokumentaci strojů nebo jeho součástí. Za tímto účelem disponuje CAD programem Catia V5, který díky parametrickému 3D modelování umožňuje efektivní a rychlý vývoj konstrukčních celků a základní analýzy jejich funkčnosti.

Manipulační technika

V oblasti manipulační techniky zajistíme konstrukci jednoduchých dopravníků, robotových chapadel, automatických manipulátorů (pneumatických, hydraulických i se servopohonem), nebo jednoduchých manipulátorů ovládaných ručně. Ve spolupráci s naším partnerem zajistíme i konstrukci a dodávku rozsáhlých systémů podvěsné dopravy.

Automatizace

Naše konstrukční kancelář pro vás navrhne a zkonstruuje různé automatizační a automatické celky. Jedná se například o otočné stoly a polohovadla, zásobníky, podavače, manipulátory, montážní stroje a linky.

Robotizace

V oblasti robotizace nabízíme dodávku robotizovaných pracovišť od prvotního návrhu vypracovaného projektantem až po montáž u zákazníka a oživení zařízení. V rámci konstrukce vypracujeme dokumentaci ke všem dílčím zařízením pracoviště. Samozřejmostí je analýza funkčnosti jednotlivých celků a analýza pohybů robota pomocí programu Delmia.

Dále nabízíme

Delmia analýzu robotizovaných pracovišť či přípravků konstruovaných mimo naši kancelář. V rámci této služby vyhotovíme dokumentaci, která buď potvrdí funkčnost pracoviště (přípravku), nebo z ní vyplynou změny potřebné pro správné fungování zařízení.

návody na obsluhu a údržbu zařízení